Erään lyönnin anatomiaa

Pitkällä kirveellä on etunsa ja myös heikkoutensa. Etuna ovat esimerkiksi pitkä varsi, jonka ansiosta voi vastustajaa pitää etäällä. Pitkä varsi antaa kirveelle myöskin valtavan lyöntivoiman.
Toisaalta,  oltaessa taistelu etäisyydellä,  aseen täytyy myöskin pysyä jatkuvassa liikkeessä, koska sitä on vaikea saada nopeasti liikkeelle pysähdyksistä. Vauhdin otto voi myöskin jättää kehon suojatomaksi nopeaa vastahyökkäystä vastaan. Siksi etäisyyden hallinta tulee erittäin tärkeäksi asiaksi.
Katsotaan nyt erään lyönnin
“anatomiaa”.

image

Eli etäisyyden hallinta on lähtökohta. (To control the distance is one of the key factors of success here).

image

Liian kaukana ollen tehty avauslyönti ei saa vastustajaa liikkeelle. Liian lähellä ollen tehty avauslyönti pakottaa vastustajan suojautumaan, tai perääntymään. (if your opponent is too far away your strike won’t lure your opponent to attack. If your opponent is too close your strike only force him to back off).

image

Mutta nyt vastustaja huomaa saaneensa tilaisuuden hyökätä. Kirveen liike jättää käyttäjänsä suojatomaksi nopeaa  suoraa hyökkäystä vastaan. (But now your opponent see a change to strike you with a straight and fast attack).

image

Vastusta hyökkää suojatun samalla kilvellä sivustaansa. (Your opponent charge. Same time he covers his side with his shield).
Kirveen käyttäjä alkaa sivulle ja eteenpäin suuntautuvan liikkumisensa. Näin hän välttää vastustajan hyökkäyksen ja avaa samalla uuden hyökkäyslinjan itselleen. (Axeman start to move to the side – and forward – thus avoiding opponents strike. Simultaneously he is creating himself a new line of attack).

image

Kirveen käyttäjän on päässyt vastustajan sivulle niin pitkälle, että pystyy lyömään kilven ohi vastustajaan. Liikkuminen ei kuitenkaan lakkaa, koska liikkeen mahdollisesti epäonnistuessa on ensiarvoisen tärkeää, että etäisyys pysyy edelleen kirveen käyttäjää suosivan. (Now Axeman is on his opponents side and is able to strike from there. Axeman is not stopping his lateral/forward movement because if his strikes faled to have desired affect he still at least control the distance).

image

Miekkamies suojaa itseään kilvellä, mutta kilpi estää samalla häntä näkemästä minne kirveen käyttäjä suunta iskunsa. Isku voisi suuntautua myös kylkeen tai jalkaan. Mikäli miekkamies näkisi iskun tulevan kohti niskaansa, voisi isku olla hämäys. Varsinainen isku tulisikin jalkaan. Tai isku voisi päätyä myös kilpeen niin kovalla voimalla, että se turtuttaisi kilpikäden ja aukaisisi siten mahdollisuuksia uusille hyökkäyksille.
(The swordman  is shielding himself. He is blocking his view. He is not able to see weather axeman is going to hit him in the head, or side or leg. Of course even if he is seeing that axe coming he cannot be certain weather heatstrike is for real or not. And axe strike might be meant to connect the shield with such a force that it disable swordmans ability to use his shieldarm later.)
Kirveen käyttäjän on tärkeää jatkaa liikettä, että hän pystyisi koko ajan kontrolloimaan etäisyyttä. (it is important for the axeman to move constantly in order to control distance)

Tietyssä mielessä kirveen käyttäjän liikkuminen muistuttaa Old stylen jalkakäytävällä…. Ja sehän on MacGregorin menetelmässä keskeistä . Mitä tahansa kädessä pidettävää asialla voidaan tietyillä perusperiaatteilla käyttää aseena. (Axe wielder is using footwork that resemble old style swordfighting . Axe wielder is using MacGregor method here. Every item you are holding in your hands can be used as a weapon through certain principles.)

Hyvää syksyn jatkoa ✊Voima ja kunnia. Strength and honour.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s